Användaravtalet avtalet~~POS=HEADCOMP

Härmed bekräftar jag, på egen fri vilja och i mitt intresse, när jag lägger ut (anger) mina personuppgifter på webbplatsen ____ från ett aktiebolag _________ (TIN _________, OGRN __________, nedan kallad operatören) mitt samtycke till Operatörens behandling av mina personuppgifter i syfte att erbjuda tjänster, nya tjänster som erbjuds av Operatören i syfte att genomföra undersökningar, frågeformulär, reklam- och marknadsundersökningar i förhållande till de tjänster som tillhandahålls av Operatören, inklusive genom att göra direkt kontakter med mig via de kommunikationsmedel som jag anger på denna webbplats.) tillhandahålls för genomförande av alla åtgärder i förhållande till mina personuppgifter som är nödvändiga och önskvärda för att uppnå ovanstående mål, inklusive, utan begränsning, insamling, systematisering, ackumulering, lagring, förtydligande (uppdatering, ändring), användning, överföring, avpersonalisering, blockering och förstörelse av personuppgifter vilket betyder all information som jag har angett på den här webbplatsen.
Jag bekräftar härmed att jag har meddelats att behandlingen av personuppgifter utförs av operatören på något sätt, inklusive både med hjälp av automatiseringsverktyg (inklusive programvara) och utan att använda automatiseringsverktyg (med olika material, inklusive pappersmedia).